z archívu medzinárodnej rady unitárov a univerzalistov

z archívu Medzinárodnej rady unitárov a univerzalistov

Halelujah  kalichu

Halelujah kalichu, ktorý obsahuje víno, ktorý obsahuje naše životy
Halelujah plameňu, ktorý sa dvíha s našimi modlitbami, s našimi nádejami
Ďakujme Bohu, božiemu Dychu, Matke, ktorá je zdrojom života.
Vzdajme vďaka za toto Stvorenie, ktoré je nám dané, a ktoré uznávame.
Vďaka rabbimu Ježišovi z Nazareta a všetkým mudrcom Ľudstva,
všetkých náboženstiev, všetkej múdrosti, všetkým filozofiám.
Vďaka všetkým mužom a ženám pred nami, ktorí tento svet vybudovali, za to, že sme tu vo vzájomnej zhode, spoločne v mieste našej bohoslužby.
Vďaka za to, že sme prítomní, že sa vzájomne počúvame, pomáhame, v mieste našej bohoslužby.

Assemblée Fraternelle des Chrétiens Unitariens (AFCU)


zlatá nitka

Zlatá nitka nás viaže k všetkému, čo bolo a bude.
Tu nežná duša túži.
Tu videné sú najväčšie sny.
Tu horí svätý plameň.

ICUU, Mark Allstrom, Australie a Nový Zéland


žehnaj prácu

Žehnaj prácu, ktorú robíme,
i tichu, ktoré sa na nás znáša
a radosti, ktorá sa v nás dvíha.
Nech chvála plynie z našich pier,
prirodzene, z plnosti nášho srdca.

Sheila Crosskey, britskí unitári


povstávame, aby sme sa poklonili

Povstávame, aby sme sa pred tebou poklonili,
všemocný,
s vďačnosťou a v pokore,
nech sa naše osobné vôle
zjednotia a sklonia pred tvojou svätou vôľou.

Nech sú naše myšlienky jednoduché a vznešené
v tomto našom dnešnom zhromaždení.
Nech máme s otvoreným srdcom na zreteli
vzácne slová pravdy.

Bohatstvo a potešenie sveta
poskytuje len chvíľkové uspokojenie,
ale nekonečný mier pre nás nastane
až ťa budeme milovať a budeme v teba veriť.


Hajo Kissor Singh, Unitárske zväz Severnej Indie


puto lásky

Bože, zapaľujeme tento kalich v tvojom mene.
Nech svetlo sa šíri v tvojom mene
aby zlomilo všetky väzby Temnôt,
väzby predsudkov, pochybností a hnevu.
Prines nám porozumenie, prijatie, toleranciu, rôznosť a vzájomnosť,
aby tvoje svetlo žiarilo.
Radšej než to, čo nás rozdeľuje,
nech nás naveky spája len svetlo lásky.
Amen.

ICUU, Inderias Dominic Bhatti, Pakistan


oheň večného ducha

Ohni večného ducha,
živote životov všetkých živých bytostí,
špirála svätosti, spojnica celej prírody,
žiara dobroty, svetlo jasnosti,
Pokrm všetkých hladujúcich,
nápoj všetkých smädných, buď s nami a počuj nás.
Tvorca všetkých vecí, radostí a rozkoší,
útecha všetkých pýtajúcich, pravdou tušenie,
buď s nami a počuj nás.

Hildegard of Bingen


naše korene, náš prísľub

Naše slobodné spoločenstvo zdieľa s dávnymi Hebrejmi zmysel pre zmluvu na krajinu zasľúbenú. Naše spoločenstvo zdieľa s gréckymi filozofmi pokračujúce diskusie smerujúce k Prade. Naše spoločenstvo sa raduje z ducha Ježiša: "Miluj svojho suseda ako seba samého." Naše spoločenstvo sa raduje z ducha reformácie: "Každý bude kňazom."
Chováme vieru Francisa Davida z Transylvánie: "Nemusíte myslieť rovnako, aby ste milovali rovnako." Chováme vieru amerických a anglických prorokov, ktorí zápasili proti otroctvu tela i mysle. Hľadáme jemný súcit indických mudrcov, ktorí nachádzajú vo všetkých veciach "úctu k životu". Hľadáme pokoj a vyrovnanosť, ktorá sa nachádza v meditáciách Číny a Japonska.
Vedomí si obetí, ktoré sú cenou za slobodu, vedomí si trvajúceho ohrozenia života a slobody, zaväzujeme sa tomuto spoločenstvo ako pútnici, ktorí hľadajú, ako jedinci, ktorí slúžia, ako pionieri, ktorí budujú.

Richard Boek, British General Assembly of Unitarian and Free Christian Churches

meditácie nad plameňomkde je viera

Kde je viera, tam je láska.
Kde je láska, tam je mier.
Kde je mier, tam je požehnanie.
Kde je požehnanie, tam je Boh.
Kde je Boh, tam nie je nedostatok.

ICUU, Maďarsko


kalich ako symbol našej viery

Zapaľujeme tento kalich ako symbol našej viery.
Jeho svetlom nech naša vízia je osvietená;
Jeho teplom nech naše spoločenstvo je povzbudené;
A jeho plameňom nech je posilnené naše usilovanie
o pokoj, spravodlivosť a život ducha.

David Usher, Veľká Británia


sme v bezpečí

Sme v bezpečí.
Sme pospolu.
Sme milovaní.
A tak tomu bude.

Brian Griffin
napísané pre znovuotvorenie zboru v Knoxville, Tenessee, potom, čo 27. júla 2008 ozbrojený muž napadol obec pri zhromaždení, zabil dvoch ľudí a mnohých ďalších zranil.


cesta k osvieteniu sveta

Nech tento plameň predstavuje božiu iskru svetla,
ktorá sa nachádza vo všetkých živých bytostiach.
Nech nás tento plameň vedie k väčšiemu poznaniu a v toleranciu.
Nech nás jeho teplo vedie k hlbšej láske a súcitu.
Nech nás jeho svetlo vedie k väčšej múdrosti a porozumenia.
Áno, každý z nás je jednoduchým plamienkom.
Avšak spoločne môžeme osvietiť svet!


Lene Lund Shoemaker, Danish Unitarian Church


boh je princípom poznania

Boh je princípom Poznanie. Nech poznanie odstraňuje nevedomosť a nech pochopíme, že poznanie je trvajúce vnútorné bohatstvo, pomocou ktorého je možné dosiahnuť všetky vonkajšie ciele.
Zapálením tohto kalicha sa skláňame pred poznaním, najvyššou formou bohatstva. Poznanie je na pozadí našich skutkov, nech sú dobré alebo zlé. Preto zapaľujeme tento kalich ako svedectvo našim myšlienkam a skutkom.
Plameň tohto kalicha planie smerom nahor; podobne aj my by sme mali získavať také poznanie, ktoré nás bude smerovať voči vyšším ideálom. Keď človek je osvietený duchovným poznaním, negatívne tendencie v ňom zvoľna miznú a jeho malé ja sa tiež zmenšuje.
Poznanie sa nezmenšuje tým, že ho zdieľame; práve naopak - prospieva ako darcovi tak aj obdarovanému.


ICUU, India, Khasi Hills

 

© 2005 - 2016 NSČU