unitárstvo vo svete

V Európe je unitárov asi 115 000, na severoamerickom kontinente 165 000 a mnoho menších skupín je aj v Južnej Amerike, Ázii, Afrike a Austrálii. Unitárske spoločenstvá v jednotlivých krajinách sú samostatnými a nezávislými celkami, ktoré podľa potreby a možností vzájomne spolupracujú. Na úrovni inštitúcií unitári spolupracujú v rámci Medzinárodnej rady unitárov a univerzalistů (ICUU) a Medzinárodného zväzu pre náboženskú slobodu (IARF). Na úrovni miestnych spoločenstiev je tiež možná spolupráca. Obce majú možnosť nájsť si svoje partnerské spoločenstvo v zahraničí a vytvoriť si program spolupráce podľa svojich potrieb. Kontakty na zahraničných unitárov môžete nájsť na týchto stránkach: http://www.icuu.net/ Domovská stránka Medzinárodnej rady unitárov univerzalistov, s kontaktmi na Unitárske organizácie v mnohých krajinách vo svete. http://www.europeanuu.org/ Domovská stránka Európskych univerzalistov, s kontaktmi na Unitárske organizácie v mnohých krajinách v Európe.

 

© 2005 - 2016 NSČU