významné dátumy

325 - Nicejský koncil výrazom homoúsios (jednej podstaty) pozdvihol Ježiša na úroveň Boha.

381-Koncil v Konštantinopole schválil Božiu trojicu

1511, 29. septembra - Narodil sa Miguel Servetus, najznámejší odporca trinitárstva v 16. storočí.

1520 (cca) - Narodil sa Francis Dávid, kľúčová postava transylvánskeho unitárstva.

1527 - Martin Cellarius vydáva O práci božej, prvé dielo ktoré vznieslo nesúhlas s Trojičnom dogmou.

1531 - Miguel Servet vydáva O chybách Trojice; táto kniha sa stala kľúčovou prácou pre neskoršie unitárske skupiny.

1539 - Narodil sa Faustus Socinus, vodca poľských sociniánov.

1549 - Antitrinitárstvo sa objavuje v Poľsku.

1550 - V Londýne je založená "Cirkev cudzincov".

1568 - V Transylvánii je vyhlásený tolerančný patent, prvý v dejinách.

1570 - V Transylvánii vychádza prvý Unitársky spevník (kópia sa nezachovala).

1579, 15. novembra - Francis Dávid zomrel vo väzení, odsúdený ako heretik.

1585 - Založenie Rakowskej tlače, prvá oficiálna unitárska kníhtlač.

1600 - Prvé oficiálne použitie výrazu unitársky ako označenie viery a vyznania.

1615 - Narodil sa John Biddle, zakladateľ anglického unitárstva.

1684 - Joseph Gall má prepichnutý jazyk za výrok že všetci ľudia dôjdu spásy.

1703 - Thomas Emlyn je uväznený v Dubline pre myšlienky nesúhlasné s trojičnej vierou.

1733, 13. marca - Narodil sa Joseph Priestley, jeden z najväčších vedcov svojej doby, objaviteľ kyslíka a zakladateľ anglického a amerického unitárskeho hnutia.

1759 - James Rell vydáva v Londýne teologické spracovanie témy univerzálna spása.

1774 - V Londýne je otvorená Essex Street Chapel, ktorá vyznačila začiatok organizovaného unitárstva v Anglicku.

1787 - Obec King 'Chapel v Bostone sa stala prvou nezávislou obcou na americkom kontinente s unitárskou vierou.

1819, 5. mája - William Ellery Channing predniesol svoje "Baltimorské kázanie", ktoré sa stalo odrazovým mostíkom k uceleniu unitárstva na americkom kontinente.

1821 - Anglickí a transylvanskí unitári sa o sebe navzájom dozvedajú.

1825 - Založenie organizácie britského unitárstva pod názvom "British and Foreign Unitarian Association".

1832 - Prvé stretnutie unitárov v Montreale v Kanade.

1848-Na sneme v Pešti zákonom schválené unitárstvo vo vtedajšom Uhorsku.

1865 - Založenie Slobodného náboženského zväzu na americkom kontinente.

1870, 3. júna - Narodil sa NF Čapek, Radomyšl.

1900, 25. mája - Založenie Medzinárodného zväzu pre náboženskú slobodu (IARF).

1922, 9. apríla - Oficiálne založenie organizovaného československého unitárstva utvorením dočasnej organizácie nazvanej "Pražská obec Slobodného bratstva".

1923, 13. januára - Ustanovujúca schôdza Spoločnosti Slobodného bratstva.

1930, 30. júna - NSČU uznaná štátom.

1930, 2. októbra - Ustanovujúca snem NSCS.

1932, 5. júla - Slávnostné otvorenie domu v Anenskej ulici a priestorov divadla príhovorom N.F. Čapka za účasti zahraničných hostí.

1941, 28. marca - Zatknutie N.F. Čapka gestapom.

1942, 30. októbra - Zomrel N. F. Čapek.

1943 - Americká unitárska pomocná služba začína organizovať pomoc krajinám devastovanými vojnou.

1947, 15. februára - Odovzdanie detského domova Hany Benešovej v Olešovice, vybudovaného s pomocou unitárskej pomocnej služby.

1995, 25. marca - Založenie Medzinárodnej rady unitárov a univerzalistů (ICUU).

 

© 2005 - 2016 NSČU